DisclaimerDisclaimer website TPM

Algemeen
Trade Point Mink, hierna te noemen TPM, verleent u hierbij toegang tot tradepointmink.com (de website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. TPM behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze Website verstrekte informatie uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan TPM niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist en actueel is.

TPM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van TPM sprake is van grove nalatigheid.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met TPM.

TPM is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website's van derden welke doorgelinkt zijn met (enige pagina van) de website van TPM.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TPM. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TPM, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Volgende
Productgroepen
Volg ons
Betaalmogelijkheden

Twitter berichten