Privacy verklaring



Privacy statement website TPM

Trade Point Mink ook handelend onder de naam TPM, hierna genoemd TPM, is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die u via de website www.tradepointmink.com aan TPM verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een online account, plaatsen van een bestelling, of anderszins. Wij nemen de privacy van al onze klanten serieus.

TPM garandeert zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacy regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze gegevens worden enkel gebruikt voor de onderstaande doeleinden zijnde:

aanvragen online account;

online bestellen;

• digitale nieuwsbrieven aanvragen, wijzigen en opzeggen;

• faciliteren van uw online beheer van uw NAW gegevens;

distributie TPM folder;

persoonsgebonden marketingactiviteiten;

optimaliseren van de inrichting van de Website.

De door u op deze website aan TPM verstrekte gegevens worden door ons bewaard voor deze doeleinden. Het gaat dan om de navolgende gegevens (hierna: "Klantgegevens"):

Klantnummer;

Geslacht;

Voorletters;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Postcode en huisnummer;

(Mobiel) telefoonnummer;

Afleveradres;

E-mailadres.

Naast de door u verstrekte Klantgegevens via onze Website, zullen wij ook de onderstaande gegevens opslaan (hierna: "Bezoekgegevens"):

IP adres;
TPM koppelt deze Bezoekgegevens niet aan persoonlijk identificeerbare informatie. De bezoekgegevens gebruikt Metro voor optimalisatie van de inrichting van de Website en haar dienstverlening.

TPM beveiligt uw persoonsgegevens tegen verlies en/of wijziging door gebruik te maken van adequate IT maatregelen ten aanzien van beveiliging en toegang.

Uw Klantgegevens worden verwijderd (van de Website) zodra uw registratie bij de Website door u is beëindigd. Na deze beëindiging kunt u geen gebruik meer maken van de Website. Indien u zich wederom wilt aanmelden zult u zich opnieuw moeten inschrijven via de Website.

Op de website maken wij gebruik van cookies voor het opslaan van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Een cookie is een tekstbestand dat onder meer wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over het gebruik van deze website. Met deze cookies kunnen we u bij een volgende bestelling sneller en gerichter van dienst zijn. Alle gangbare web browsers kunnen dusdanig worden ingesteld dat u als gebruiker alleen cookies accepteert na bevestiging of dat cookies volledig worden geweigerd.

Uw gegevens worden niet voor enig ander doel aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

U heeft als klant het recht tot inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens en op het wijzigen van deze gegevens. U bent als klant te alle tijden bevoegd om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met TPM in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met TPM via onderstaande gegevens.

Indien u meer informatie wenst te vernemen, vragen, klachten dan wel op- en aanmerkingen heeft over ons privacybeleid of andere aspecten van deze website of service, neem dan contact op met ons via de volgende contactgegevens:

Telefoonnummer: +31 6835 626 38

Online: gebruik het online contactformulier;

Postadres: Garstenveld 4, 7141 NG Groenlo

Website: www.tradepointmink.com

15 juli 2012

Volgende
Productgroepen
Volg ons
Betaalmogelijkheden

Twitter berichten